Doğumsal Kalça Çıkığı

Doğumsal Kalça Çıkığı

Doğumsal kalça çıkığı, doğum esnasında ve sonrasında gelişen kalça çıkığıdır. Bu durum genel olarak DKÇ olarak adlandırılır. Bebeklerde gelişen kalça çıkığı problemlerinin genel adıdır. Erken dönem tespit edilen doğumsal kalça çıkığı cerrahi girişimlere gerek kalmadan da tedavi edilebilir. Bu gibi durumlarda erken dönem medikal tedaviler ile kontrol altına almak daha etkin sonuçlar doğurabilmektedir.

Erken dönemde kalça çıkıklarına müdahale edilmez ise bu durum, çocukluk dönemi ile sınırlı kalmaz. Erken ergenlik dönemi, ergenlik dönemi, erken orta yaş dönemi ve yaşlılık dönemine kadar ilerleye bilmektedir. İleri seviye doğumsal kalça çıkığı medikal tedavilere yanıt vermez ise cerrahi müdahaleler ile tedavi edilmektedir.

En başarılı dönem bebeklik döneminde ebeveynlerin gözlemleri ile olmaktadır. Eğer ki bebeklik çağında bebeklerde bir anormallik gözlenmese bile bebeğin birinci ayında ultrasonografi yapılmalıdır. Kalça eklemi kontrollerinde kalçaların durumuna bakılması gerekmektedir. Bu tespit uygulamalarında tedavilerdeki başarı oranı ciddi derecede yükselmektedir.

Doğumsal Kalça Çıkığı nedir?

Doğumsal kalça çıkıkları yaşam boyunca sıkıntılı zamanlar yaratmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için kısa sürede tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılmak gerekmektedir. Ailede bir bireyin hasta olması ona bakan ortalama 1 veya 2 kişininde sosyal yaşantısını etkilemektedir. Bu durumdaki kişiler tedavi edildikten sonra tüm bireyler sosyal hayata geri dönebilmektedir.

Doğumsal Kalça Çıkığı nedir ve yaşam boyu hangi sorunlara yol açar?

Bebeklerde ve erişkinlerde kalça çıkığı hassasiyetle değerlendirilmelidir. Bebeklerin durumunu tespit etmek için en önemli unsur ebeveynlerin dikkatli gözlemleridir.

Gelişimsel Kalça Çıkığı Displazisi

Gelişimsel Kalça Çıkığı Displazisi

Gelişimsel kalça çıkığı displazisi, erken tanı sürecinde ciddi anlamda tedavi sürecinde etki olmaktadır. Özellikle yedi doğan bebeklerde kalça çıkığı displazisi sıklıkla görülmektedir. Riske dayalı tanılarda en önemli unsur ise erken tarama metotlarını etkin kullanmaktır. Kalça çıkıkları genel olarak Teratolojik Kalça Çıkığı ve Tipik Kalça Çıkığı olarak adlandırılmaktadır.

Teratolojik Kalça Çıkıkları

Teratolojik Kalça çıkıklarına bir sendrom ya da nörolojik bir hastalık eşlik etmektedir. Teratolojik kalça çıkıkları ortoloni ile redükte edilememektedir.

Tipik Kalça Çıkıkları

Tipik kalça çıkıkları genel olarak “disloke kalça, disloke edilebilir kalça ve sublukse edilebilir kalça” adlandırılmaktadır.
– Disloke kalçalar genellikle ortoloni işle redükte edilebilirler.
– Disloke edilebilir kalçalarda ise, kalça yerindedir ve barlow ile yerine oturtulabilir. Barlowdan vazgeçildiğinde bu tip kalçalar redükte olmaktadır.
– Sublukse kalçalarda ise tam anlamıyla yuvadan çıkmaz, mutlaka bir noktadan bağlantısı olmaktadır.